Header...

 TRANG NHẤT   HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TP LẦN THỨ V

Danh sách điển hình tiên tiến Sở Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2015 - 2020

Ngày 26/6, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng 28 tập thể, 135 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020

Danh sách điển hình tiên tiến Sở Giáo dục và Đào tạo cụ thể như sau:

I. TẬP THỂ

1. Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

2. Trường THPT Hòa Vang

3. Trường THPT Liên Chiểu

4. Trường THPT Phạm Phú Thứ

5. Trường THPT Hoàng Hoa Thám

6. Trường THPT Tôn Thất Tùng

7. Trường THPT Quang Trung

8. Trường THPT Ngũ Hành Sơn

9. Trường THPT Sơn Trà

10. Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Sky-Line

11. Trường phổ thông Hermann Gmeiner

12. Trường chuyên biệt Tương Lai

13. Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 1

14. Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 2

15. Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 3

16. Tổ Ngữ văn, Trường THPT Nguyễn Hiền

17. Tổ Thể dục - Quốc phòng, Trường THPT Thái Phiên

18. Tổ Thể dục – Giáo dục Quốc phòng – An ninh Trường THPT Ngô Quyền

19. Tổ Ngữ văn Trường THPT Nguyễn Trãi

20. Tổ Ngữ Văn Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền

21. Tổ Tin học, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến

22. Tổ Lịch sử - Giáo dục công dân, Trường THPT Ông Ích Khiêm

23. Tổ Sử-Địa- Giáo dục công dân, Trường THPT Thanh Khê

24. Tổ Vật lý, Trường THPT Trần Phú

25. Tổ Sử - Công dân, Trường THPT Phan Thành Tài

26. Tổ Sinh học, Trường THPT Phan Châu Trinh

27. Tổ Giáo dục công dân, Trường THPT Phan Châu Trinh

28. Tổ Văn phòng Trường THPT Võ Chí Công

II. CÁ NHÂN

1. Bà Trần Thị Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hòa Vang

2. Ông Hoàng Xuân Sỹ, giáo viên Trường THPT Hòa Vang

3. Bà Đặng Thanh Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng

4. Bà Phạm Thị Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng

5. Bà Hồ Thị Mỹ Dung, giáo viên Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng

6. Bà Lê Thị Giang, giáo viên Trường Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng

7. Ông Phạm Sỹ Liêm, Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung

8. Bà Lê Thị Mỹ Nguyên, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung

9. Bà Nguyễn Vương Hoài Thư, giáo viên Trường THPT Liên Chiểu

10. Bà Ngô Thị Cẩm Chinh, giáo viên Trường THPT Thái Phiên

11. Bà Trần Thị Thanh Hải, giáo viên Trường THPT Thái Phiên

12. Bà Vũ Thị Hương, giáo viên Trường THPT Thái Phiên

13. Ông Huỳnh Văn Tần, giáo viên Trường THPT Thái Phiên

14. Ông Hoàng Văn Võ, giáo viên Trường THPT Thái Phiên

15. Bà Lê Thị Thi, Nhân viên Trường THPT Thái Phiên

16. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, giáo viên Trường THPT Thái Phiên

17. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, giáo viên Trường THPT Ngũ Hành Sơn

18. Bà Võ Thị Hiền, giáo viên Trường THPT Ngũ Hành Sơn

19. Bà Nguyễn Thị Phương Dung, giáo viên Trường THPT Ngũ Hành Sơn

20. Bà Trần Thị Như Hiếu, giáo viên Trường THPT Ngũ Hành Sơn

21. Bà Trần Thị Thủy, giáo viên Trường THPT Ngũ Hành Sơn

22. Bà Hoàng Thị Quỳnh Giao, giáo viên Trường THPT Ngũ Hành Sơn

23. Bà Lê Thị Thu Hà, giáo viên Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến

24. Ông Lê Hiếu, giáo viên Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến

25. Bà Nguyễn Hữu Nguyên Hạnh, giáo viên Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến

26. Bà Lê Thị Thu Liễu, giáo viên Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến

27. Ông Nguyễn Quốc Luật, giáo viên Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến

28. Bà Cao Thị Thanh Vân, giáo viên Trường THPT Ông Ích Khiêm

29. Ông Lê Quang Tuân, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Ông Ích Khiêm

30. Bà Nguyễn Thị Mộng Thơ, giáo viên Trường THPT Ông Ích Khiêm

31. Ông Trần Hoàng Sang, giáo viên Trường THPT Ông Ích Khiêm

32. Bà Trần Thị Kim Chi, giáo viên Trường THPT Ông Ích Khiêm

33. Ông Đinh Thái Quý, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Phú Thứ

34. Ông Nguyễn Văn Chi, giáo viên Trường THPT Phạm Phú Thứ

35. Bà Lương Thị Yến, giáo viên Trường THPT Phạm Phú Thứ

36. Ông Lê Đức Hạnh, giáo viên Trường THPT Phạm Phú Thứ

37. Ông Lê Văn Huỳnh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Khê

38. Bà Đinh Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Khê

39. Bà Lê Phan Hoàng Nhân, giáo viên Trường THPT Thanh Khê

40. Bà Phan Thị Hảo, giáo viên Trường THPT Thanh Khê

41. Ông Phan Hùng, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú

42. Ông Phan Văn Quang, giáo viên Trường THPT Trần Phú

43. Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, giáo viên Trường THPT Trần Phú

44. Ông Phan Tiến Dậu, giáo viên Trường THPT Trần Phú

45. Ông Phan Quốc Duy, giáo viên Trường THPT Trần Phú

46. Bà Võ Thị Hường, giáo viên Trường THPT Trần Phú

47. Bà Lê Thị Thanh Bình, giáo viên Trường THPT Trần Phú

48. Bà Trần Thị Huệ, giáo viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 1

49. Ông Nguyễn Hạ Long, giáo viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 1

50. Bà Trần Thị Khánh Vân, giáo viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 1

51. Bà Hoàng Thị Kim Tuyến, giáo viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 1

52. Ông Nguyễn Duy Quy, Hiệu trưởng Trường chuyên biệt Tương Lai

53. Bà Trương Thị Ngọc Hà, Phó Hiệu trưởng Trường chuyên biệt Tương Lai

54. Bà Nguyễn Thị Hồng Thu, giáo viên Trường chuyên biệt Tương Lai

55. Ông Phan Văn Tính, giáo viên Trường chuyên biệt Tương Lai

56. Bà Trương Thị Hồng Nga, giáo viên Trường chuyên biệt Tương Lai

57. Bà Nguyễn Thị Hòa, giáo viên Trường THPT Phan Thành Tài

58. Ông Ngô Mạnh Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phan Thành Tài

59. Ông Phan Văn Khải, giáo viên Trường THPT Phan Thành Tài

60. Bà Tán Thị Nữ giáo viên, Trường THPT Phan Thành Tài

61. Ông Lê Kim Quang, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phan Thành Tài

62. Bà Trương Thị Thu Trang, giáo viên Trường THPT Sơn Trà

63. Ông Phan Xuân Nam Hải, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Sơn Trà

64. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, giáo viên Trường THPT Sơn Trà

65. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, giáo viên Trường THPT Sơn Trà

66. Ông Đỗ Văn Nhỏ, giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

67. Ông Nguyễn Chí Liêm, giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

68. Bà Đào Thị Thanh Hương, giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

69. Bà Phạm Thị Phương Dung, giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

70. Ông Hoàng Kim Mỹ, giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

71. Ông Trần Văn Vụ, giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

72. Bà Hoàng Thị Bảo Kim, giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

73. Ông Nguyễn Văn Ngưng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Võ Chí Công

74. Ông Phan Xuân Hải, giáo viên Trường THPT Võ Chí Công

75. Bà Nguyễn Thị Thanh Hải, giáo viên Trường THPT Võ Chí Công

76. Ông Trương Ngọc Sang, giáo viên Trường THPT Võ Chí Công

77. Ông Lê Viết Duyên, giáo viên Trường THPT Cẩm Lệ

78. Ông Tống Thiên Long,Phó Hiệu trưởng Trường TH, THCS, THPT Sky-Line

79. Bà Trần Thị Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường TH, THCS, THPT Sky-Line

80. Ông Nguyễn Văn Trung, Phó Hiệu trưởng, Trường TH, THCS, THPT Sky-Line

81. Bà Nguyễn Thị Tuyết, Tổ trưởng tổ Xã hội, Trường TH, THCS, THPT Sky-Line

82. Ông Phạm Nguyên Thông, Trưởng phòng Đào tạo-Giáo vụ kiêm Tổ trưởng tổ Tin học, Trường TH, THCS, THPT Sky-Line

83. Ông Đỗ Quang Trung, Trưởng Bộ phận Năng khiếu - Giáo dục thể chất, Trường TH, THCS, THPT Sky-Line

84. Bà Hoàng Thị Thiện, Tổ trưởng Khối 1, Trường TH, THCS, THPT Sky-Line

85. Bà Phan Thị Yến Nhi, Tổ trưởng Khối 4-5, Trường TH, THCS, THPT Sky-Line

86. Ông Trần Minh Hưng, Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong, Trường TH, THCS, THPT Sky-Line

87. Bà Nguyễn Thị Minh Tuyết, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Hermann Gmeiner

88. Ông Phạm Hưng, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Hermann Gmeiner

89. Bà Hồ Thị Thanh Nga, giáo viên Trường Phổ thông Hermann Gmeiner

90. Ông Bùi Đức Quang, giáo viên Trường Phổ thông Hermann Gmeiner

91. Bà Võ Văn Tuấn, giáo viên Trường Phổ thông Hermann Gmeiner

92. Bà Nguyễn Thị Phương Lệ, giáo viên Trường THPT Phan Châu Trinh

93. Bà Võ Lê Phương Dung, giáo viên Trường THPT Phan Châu Trinh

94. Bà Huỳnh Thị Thanh Hương, giáo viên Trường THPT Phan Châu Trinh

95. Ông Lưu Văn Hoàn, giáo viên Trường THPT Phan Châu Trinh

96. Bà Đinh Thị Ngọc Gái, giáo viên Trường THPT Phan Châu Trinh

97. Bà Nguyễn Thị Hà Cẩm, giáo viên Trường THPT Phan Châu Trinh

98. Bà Trần Thị Thanh Nguyệt, giáo viên Trường THPT Phan Châu Trinh

99. Bà Nguyễn Thị Thục Quyên giáo viên Trường THPT Phan Châu Trinh

100. Bà Trang Huyền Trinh, giáo viên Trường THPT Phan Châu Trinh

101. Bà Nguyễn Thị Hạnh Nhân, giáo viên Trường THPT Phan Châu Trinh

102. Bà Võ Thị Trâm, giáo viên Trường THPT Phan Châu Trinh

103. Bà Nguyễn Thị Bé Út, giáo viên Trường THPT Phan Châu Trinh

104. Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền, giáo viên Trường THPT Nguyễn Trãi

105. Ông Mai Xuân Viên, giáo viên Trường THPT Nguyễn Trãi

106. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, giáo viên Trường THPT Nguyễn Trãi

107. Ông Nguyễn Thành Quý, giáo viên Trường THPT Nguyễn Trãi

108. Ông Nguyễn Duy Khánh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hiền

109. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hiền

110. Bà Nguyễn Thị Thảo, giáo viên Trường THPT Nguyễn Hiền

111. Ông Ngô Tùng Sơn, giáo viên Trường THPT Nguyễn Hiền

112. Ông Lê Thừa Thành, giáo viên Trường THPT Nguyễn Hiền

113. Ông Võ Văn Định, giáo viên Trường THPT Nguyễn Hiền

114. Bà Trần Thị Kim Vân, Hiệu trưởng Trường THPT Tôn Thất Tùng

115. Bà Trịnh Thị Gấm, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tôn Thất Tùng

116. Bà Bùi Thị Huế, giáo viên Trường THPT Tôn Thất Tùng

117. Ông Phan Thanh Thuận, giáo viên Trường THPT Tôn Thất Tùng

118. Ông Phan Đình Thuận, giáo viên Trường THPT Tôn Thất Tùng

119. Bà Trần Thị Thu Nga, giáo viên Trường THPT Hoàng Hoa Thám

120. Bà Phan Thị Thanh Hương, giáo viên Trường THPT Hoàng Hoa Thám

121. Ông Đặng Trần Duy Tân, giáo viên Trường THPT Hoàng Hoa Thám

122. Ông Lê Đức Tiệp, giáo viên Trường THPT Hoàng Hoa Thám

123. Bà Văn Anh Đào, giáo viên Trường THPT Hoàng Hoa Thám

124. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền

125. Bà Nguyễn Thị Mỹ Nữ, giáo viên Trường THPT Ngô Quyền

126. Ông Lê Phước Thi, giáo viên Trường THPT Ngô Quyền

127. Bà Nguyễn Thị Bích Hường, giáo viên Trường THPT Ngô Quyền

128. Bà Nguyễn Quỳnh Nga, Phó trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 2

129. Ông Huỳnh Ngọc Phúc, Phó trưởng phòng Đào tạo - Bồi dưỡng, Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 2

130. Ông Lê Xuyên, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 3

131. Bà Hoàng Thị Khánh Ly, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 3

132. Bà Nguyễn Thị Bích, giáo viên Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền

133. Ông Lê Văn Phan, giáo viên Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền

134. Bà Phạm Thị Quế Như, giáo viên Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền

135. Bà Hàn Thị Thanh Huyền, giáo viên Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền

Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố
(Bản tin cập nhật ngày 28/07/2020)
Quay lại In bản tin Gửi bản tin  

 Tóm tắt thành tích của các tập thể, cá nhân đề nghị tặng Cờ thi đua và Bằng khen tại Đại hội thi đua yêu nước thành phố Đà Nẵng lần thứ V (14/09)
 DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN VÀ ĐẠI HỘI THI ĐUA (26/08)
 Danh sách điển hình tiên tiến Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 2020 (20/08)
 Danh sách điển hình tiên tiến Hội Luật gia thành phố giai đoạn 2015 - 2020 (10/08)
 Danh sách điển hình tiên tiến Liên đoàn Lao động thành phố giai đoạn 2015 - 2020 (10/08)
 Danh sách điển hình tiên tiến Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 2020 (10/08)
 Danh sách điển hình tiên tiến Đảng ủy Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 2020 (10/08)
 Danh sách điển hình tiên tiến Trường Đại học Duy Tân giai đoạn 2015 - 2020 (08/08)
 Danh sách điển hình tiên tiến Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp giai đoạn 2015 - 2020 (05/08)
 Danh sách điển hình tiên tiến Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 2020 (04/08)
 Danh sách điển hình tiên tiến Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố giai đoạn 2015 - 2020 (04/08)
 Danh sách điển hình tiên tiến lực lượng vũ trang thành phố giai đoạn 2015 - 2020 (04/08)
 Danh sách điển hình tiên tiến Hội Bảo trợ phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố giai đoạn 2015 - 2020 (04/08)
 Danh sách điển hình tiên tiến Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố giai đoạn 2015 - 2020 (03/08)
 Danh sách điển hình tiên tiến Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2015 - 2020 (29/07)
 Danh sách điển hình tiên tiến Sở Xây dựng giai đoạn 2015 - 2020 (29/07)
 Danh sách điển hình tiên tiến Hội Chữ thập đỏ thành phố giai đoạn 2015 - 2020 (29/07)
 Danh sách điển hình tiên tiến Sở Ngoại vụ giai đoạn 2015 - 2020 (29/07)
 Danh sách điển hình tiên tiến Thanh tra thành phố giai đoạn 2015 - 2020 (29/07)
 Danh sách điển hình tiên tiến Ban Quản lý dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên giai đoạn 2015 - 2020 (29/07)

 

Xem tin theo ngày:

Right1..

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo:

Thông tin cần biết

Thong tin can biet
 

Trình tự, thủ tục khen thưởng

 

Biểu mẫu, hồ sơ khen thưởng

 

Đánh giá DV hành chính công

QĐ khen thưởng cấp Nhà nước

   Quyết định số 1344/QĐ-TTg ngày 01/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Cờ thi đua cho 03 tập thể (Hiệp hội Nữ doanh nhân, huyện Hòa Vang, Công ty TNHH Hải Vân Nam) đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019 của thành phố Đà Nẵng 

  Quyết định số 1242/QĐ-TTg ngày 14/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen cho 01 tập thể (Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hòa Vang), 09 cá nhân (Nguyễn Hữu Hạnh, Nguyễn Văn Trừ, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trần Thị Loan, Trần Thị Nhì, Lương Vĩnh Thái, Hồ Ngọc Phương, Hoàng Công Nghĩa, Trương Tấn Nam) đã có thành tích trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

  Quyết định số 714/QĐ-CTN ngày 15/5/2020 của Chủ tịch nước về việc tặng truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 07 cá nhân đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

  Quyết định số 537/QĐ-CTN ngày 23/4/2020 của Chủ tịch nước về việc tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho bà Lương Nguyệt Thu, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

  Quyết định số 244/QĐ-CTN ngày 03/3/2020 của Chủ tịch nước về việc tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

  Quyết định số 177/QĐ-CTN ngày 07/02/2020 của Chủ tịch nước về việc tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Liên hiệp các hội Văn học và Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

  Quyết định số 127/QĐ-CTN ngày 22/01/2020 của Chủ tịch nước về việc tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho bà Hoàng Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014 đến năm 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

  Quyết định số 1761/QĐ-TTg ngày 05/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 03 tập thể (Trường Mầm non Hồng Nhung, Trường Tiểu học Ngô Gia Tự, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2018-2019 của thành phố Đà Nẵng

  Quyết định số 2050/QĐ-CTN ngày 20/11/2019 của Chủ tịch nước về việc tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Duy Tân và Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Lê Nguyên Bảo, Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2014-2015 đến năm học 2018-2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

  Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 18/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 175 tập thể (trong đó có xã Hòa Châu) đã có thành tích trong công tác từ năm 2014 đến năm 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

QĐ khen thưởng cấp Thành phố

   Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố cho 11 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm 2017 đến năm 2019 

  Quyết định số 2466/QĐ-UBND ngày 11/7/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc khen thưởng học sinh, giáo viên đạt thành tích tại Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học, năm học 2019 – 2020

  Quyết định số 2461/QĐ-UBND ngày 11/7/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tặng Cờ của UBND thành phố Đà Nẵng ghi nhận thành tích 10 năm xây dựng và phát triển cho Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Sky-Line (05/9/2010 - 05/9/2020)

  Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc khen thưởng học sinh, giáo viên đạt thành tích tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2019 – 2020

  Quyết định số 2436/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc khen thưởng học sinh, giáo viên đạt thành tích tại Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 năm 2020 của Việt Nam

  Quyết định số 2434/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tặng Cờ của UBND thành phố Đà Nẵng ghi nhận thành tích 10 năm xây dựng và phát triển của Công ty cổ phần V.B.P.O nhân kỷ niệm ngày thành lập (12/7/2010 - 12/7/2020)

  Quyết định số 2119/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020” tại thành phố Đà Nẵng

  Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tặng Bằng khen cho 05 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong tham gia Cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, lần thứ hai - năm 2020

  Quyết định số 2026/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành trong Thi hành án dân sự giai đoạn 2014 - 2019

  Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thưởng cho 20 huấn luyện viên và 45 vận động viên thành phố Đà Nẵng đạt thành tích cao tại các giải thi đấu quốc tế năm 2018 và 2019

  Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tặng Bằng khen cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng đã có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 2020

  Quyết định số 2011/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tặng Bằng khen cho 10 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2019

Văn bản và tài liệu

    Công văn số 4362/UBND-SNV ngày 06/7/2020 của UBND thành phố về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng tổng kết năm học 2019 - 2020 

   Công văn số 3917/UBND-SNV ngày 17/6/2020 của UBND thành phố về việc thực hiện tổng kết khen thưởng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

   Hướng dẫn số 1247/HD-BTĐKT ngày 29/5/2020 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về công tác khen thưởng thành tích phòng, chống dịch Covid - 19

   Công văn số 1497/SNV-BTĐKT ngày 21/5/2020 của Sở Nội vụ về việc tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến và đại hội thi đua yêu nước

   Công văn số 2283/UBND-SNV ngày 08/4/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện khen thưởng trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19

   Kế hoạch số 01/KH-HĐTĐKT ngày 10/02/2020 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố về tổ chức Cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, lần thứ hai - năm 2020

   Quy định số 14741-QĐ/TU ngày 27/12/2019 của Thành ủy Đà Nẵng về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và Khoản 2, Điều 4, Mục I Quy định số 01-QĐ/TU ngày 31/10/2016 của Thành ủy Đà Nẵng về việc tặng Bức trướng của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố

   Quyết định số 5590/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND thành phố về về việc ban hành chính sách khen thưởng đối với cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho công tác tuần tra phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

   Quyết định số 4064/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND thành phố về việc phê duyệt bổ sung danh mục các phong trào thi đua theo chuyên đề hằng năm thuộc thẩm quyền khen thưởng của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

   Kế hoạch số 6073/KH-UBND ngày 09/9/2019 của UBND thành phố về tổ chức thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

   Hướng dẫn số 706/HD-SNV ngày 19/8/2019 của Sở Nội vụ về tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến, đại hội thi đua yêu nước và xét chọn, biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến

   Hướng dẫn số 706/HD-SNV ngày 19/8/2019 của Sở Nội vụ về tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến, đại hội thi đua yêu nước và xét chọn, biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến

   Quyết định số 3565/QĐ-UBND ngày 12/8/2018 của UBND thành phố về việc ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2019 - 2020

   Kế hoạch số 5144/KH-UBND ngày 30/7/2019 của UBND thành phố về tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến, đại hội thi đua yêu nước các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước thành phố Đà Nẵng lần thứ V và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

   Chương trình phối hợp số 01/CTr-BĐN-ĐPTTH-BTĐKT ngày 22/7/2019 giữa Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng và Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng về phối hợp hoạt động đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, giới thiệu, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Right2..

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá Website của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Đà Nẵng như thế nào?
 
Rất đẹp
Dễ sử dụng
Phong phú
Bình thường

Liên kết website

www.tdkt.danang.gov.vn
Trên Internet

Thông tin online

 

 Số người đã truy cập: 1388418

 

 Số người đang online: 20

 

 Đặt website làm trang chủ

 

 Ghi nhớ website này

© Bản quyền thuộc Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng
Giấy phép số 754/GP-TTTT do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng cấp ngày 11/11/2015
Trưởng Ban Biên tập: Ông Đặng Chí Thanh, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố
Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 26, Trung tâm Hành chính, số 24, đường Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3834268 - 0511.3835086 Email: tdkt@danang.gov.vn


Về đầu trang

Thiết kế bởi Phạm Đức Tuấn