Header...

 TRANG NHẤT   HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TP LẦN THỨ V

Hội nghị điển hình tiên tiến Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ In Đà Nẵng lần thứ I, năm 2020

Sáng ngày 12/6, tại hội trường Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ In Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến lần thứ I, năm 2020.

Tham dự hội nghị, về phía thành phố có đồng chí Hồ Quý Đức - Phó Trưởng ban phụ trách Ban TĐKT thành phố và đại diện lãnh đạo Khối Thi đua Doanh nghiệp 3, đại diện lãnh đạo Liên đoàn lao động quận Hải Châu. Về phía Công ty, có ông Huỳnh Ngọc Hùng - Bí thư Đảng bộ bộ phận, Chủ tịch Công ty; Ban Giám đốc Công ty, BCH Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên và đại biểu là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người lao động tiêu biểu (17 đơn vị trực thuộc đã bầu chọn 88 đại biểu/248 người lao động Công ty).

Tại Hội nghị, đại biểu đã được nghe trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020; biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, có nhiều đóng góp cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025.

Trong 05 năm qua, phong trào thi đua Công ty luôn được tổ chức thường xuyên với những nội dung thi đua thiết thực, đã huy động được toàn thể sức mạnh của CBCNV-NLĐ trong Công ty tham gia, khắc phục trở ngại khó khăn, kịp thời đề ra các giải pháp, biện pháp tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết và kịp thời khen thưởng cho các tập thể, cá nhân, qua đó đã góp phần quan trọng trong việc khuyến khích, động viên tất cả các tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Các hoạt động thi đua đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp CBCNV-NLĐ hiểu biết thêm về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế Công ty; nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác; nâng cao kiến thức chuyên môn về phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng cũng như các kỹ năng về văn nghệ, thể dục thể thao...

Hàng năm, Công ty đều tổ chức phát động phong trào thi đua ngay từ đầu năm, quán triệt các nội dung thi đua cần triển khai thực hiện trong năm đến tất cả CBCNV-NLĐ, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phấn khởi, phấn đấu tổ chức thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tổ chức cho các tập thể, cá nhân đăng ký các danh hiệu thi đua gắn với những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể để phấn đấu thực hiện và làm cơ sở xét các danh hiệu thi đua cuối năm.

Ngoài phong trào thi đua thường xuyên, định kỳ Công ty đã tổ chức 02 đợt thi đua nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và vai trò của các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; khắc phục khó khăn, tích cực lao động sản xuất, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, phấn đầu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua theo đúng quy chế của Công ty, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngoài ra, Công ty đã xem xét và tặng Giấy khen đột xuất cho một số tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt, đột xuất trong hoạt động SXKD để kịp thời động viên người lao động, nhằm phát huy tinh thần sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến trong sản xuất, quản lý điều hành đã được CBCNV-NLĐ tích cực hưởng ứng, đăng ký ngay từ đầu năm. Tổ chức xét sáng kiến cho các tập thể và cá nhân theo đúng quy chế.

Trong 05 năm qua, đã có 14 sáng kiến giải pháp về quản lý, kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật làm lợi cho sản xuất, giúp tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả trong hoạt động SXKD đã được Hội đồng xét sáng kiến xét duyệt và công nhận. Hội đồng TĐKT Công ty đã xét và đề nghị biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ Nhất gồm 04 tập thể: Phòng Tài chính - Kế toán, phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Nghiệp vụ - Kinh doanh, Trạm XSKT Ngã Ba Huế và 27 cá nhân của 17 đơn vị trực thuộc Công ty.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, đại biểu đã tích cực tham gia báo cáo tham luận về các thành tích đạt được của tập thể, cá nhân trong giai đoạn năm 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian đến trước Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Huỳnh Ngọc Hùng - Bí thư ĐBBP, Chủ tịch công ty đã đánh giá cao kết quả đạt được qua Báo cáo tổng kết phong trào thi đua 05 năm, giai đoạn 2015 - 2020; đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong việc tích cực tham phong trào thi đua.

Ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của 04 tập thể và 27 cá nhân điển hình tiên tiến của Công ty. Bí thư ĐBBP, Chủ tịch công ty cũng yêu cầu Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị trực thuộc cần có biện pháp khắc phục những hạn chế đã được nêu trong báo cáo. Trong thời gian đến, cần tiếp tục nghiên cứu, tổ chức các phong trào thi đua với những nội dung thi đua thiết thực hơn nữa; có các hình thức thi đua mới mẻ, phong phú, chất lượng và phù hợp với đặc thù SXKD của Công ty, nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao giai đoạn 2020 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Hồ Quý Đức - Phó Trưởng Ban, Phụ trách Ban TĐKT thành phố đã phát biểu ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của phong trào thi đua Công ty giai đoạn 2015 – 2020; đánh giá cao công tác tổ chức hội nghị. Các nội dung được Công ty chuẩn bị đầy đủ, chu đáo và đúng quy định. Đánh giá cao những thành tích tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng tại hội nghị, mong rằng các tập thể và cá nhân này tiếp tục là nòng cốt trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2020 – 2025. Đồng thời, đề nghị các tập thể, cá nhân trong Công ty tiếp tục nghiên cứu đề xuất những sáng kiến, cải tiến, những giải pháp trong hoạt động, sản xuất để tăng năng xuất lao động, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và duy trì tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua trong thời gian tới.

Hội nghị thông qua quyết định khen thưởng và trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

Ông Nguyễn Hữu Hòa - Phó Giám đốc Công ty - Phó chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty, thay mặt Lãnh đạo Công ty phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025. Với chủ đề xuyên suốt “Đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thi đua, phát huy mọi nguồn lực, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025”. Công ty tiếp tục tổ chức phát động sâu rộng các phong trào thi đua, tiếp tục đổi mới các nội dung và hình thức thi đua. Tổ chức thi đua theo từng đợt, từng chủ đề, có trọng tâm, trọng điểm, xây dựng tiêu chí thi đua sát đúng với tình hình nhiệm vụ của đơn vị. Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ, cung cấp sản phẩm có chất lượng tốt nhất, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng; Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm hàng năm; Tăng cường công tác quản lý trên tất cả các mặt hoạt động của Công ty; Toàn thể CBCNV-NLĐ phát huy tính năng động sáng tạo, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh - Giám đốc Công ty - Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty phát biểu kết luận tại Hội nghị. Những thành tích đạt được trong thời gian qua đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội của thành phố giai đoạn năm 2015-2020. Trong thời gian đến, Công ty tiếp tục phấn đấu triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước đạt hiệu quả thiết thực, đề nghị các đơn vị trực thuộc Công ty bám sát phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ trong báo cáo tại Hội nghị, đề ra các giải pháp sát thực, đổi mới nội dung và hình thức thi đua, tích cực hưởng ứng phát động thi đua, tổ chức các phong trào thi đua với nội dung cụ thể thiết thực, phù hợp với đơn vị, tích cực vận động CBCNV-NLĐ tham gia phong trào thi đua với khí thế sôi nổi, quyết tâm phấn đấu giành được thành tích cao nhất, thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD được giao.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp, với không khí phấn khởi, vui tươi của toàn thể đại biểu tham dự, là động lực thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước của Công ty giai đoạn 2020-2025. Để mỗi cá nhân, tập thể hưởng ứng tích cực và quyết tâm phấn đấu đạt được những thành tích cao hơn trong mọi nhiệm vụ Công ty giao.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

* Một số kết quả thành tích thi đua nổi bật giai đoạn 2015-2020:

1. Công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng đối với cá nhân:

+ Giám đốc Công ty công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho cá nhân: 1.327 lượt (người); Công nhận Chiến sỹ thi đua cơ sở cho cá nhân: 14 lượt; trong đó tặng Giấy khen cho cá nhân: 315 lượt.

+ Chủ tịch Công ty tặng Giấy khen cho cá nhân là người quản lý doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 15 lượt.

+ Giám đốc Sở Tài chính tặng Giấy khen cho các cá nhân: 20 lượt;

+ Bộ Tài chính tặng Bằng khen: 10 lượt; UBND tặng Bằng khen cho cá nhân: 03 lượt.

2. Công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng đối với tập thể:

+ Tập thể được Công nhận tập thể “Lao động tiên tiến”: 69 lượt (đơn vị); tập thể được công nhận tập thể “Lao động xuất sắc”: 02 đơn vị.

+ Giám đốc Công ty tặng Giấy khen cho các tập thể hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ: 41 lượt; tập thể được nhận Giấy khen của Giám đốc Sở Tài chính: 02 đơn vị.

3. Đối với tập thể CBCNV-NLĐ Công ty:

+ 04 năm liền được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó năm 2018 nhận Cờ thi đua vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua của Khối thi đua doanh nghiệp III.

+ Nhiều năm liền được Chủ tịch Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển cộng đồng.

+ Nhiều năm liền được Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT; Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen vì đã có thành tích nộp thuế lớn vào ngân sách Nhà nước..

Theo xsktdanang.com
(Bản tin cập nhật ngày 19/06/2020)
Quay lại In bản tin Gửi bản tin  

 DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN VÀ ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC (10/07)
 Danh sách điển hình tiên tiến huyện Hòa Vang giai đoạn 2015 - 2020 (06/07)
 Hội nghị điển hình tiên tiến của Sở Văn hóa và Thể thao, lần thứ III, năm 2020 (04/07)
 Danh sách điển hình tiên tiến Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 2020 (03/07)
 Công đoàn Viên chức thành phố biểu dương 92 điển hình tiên tiến thi đua yêu nước (25/06)
 Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng (23/06)
 Danh sách điển hình tiên tiến Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ In Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 2020 (19/06)
 Danh sách điển hình tiên tiến Bảo hiểm Xã hội thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 2020 (10/06)
 Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V năm 2020 (08/06)
 Danh sách điển hình tiên tiến Tuổi trẻ Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 2020 (08/06)
 Danh sách điển hình tiên tiến Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 2020 (05/06)
 Danh sách điển hình tiên tiến Công an thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 2020 (29/05)
 Xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ (28/05)
 Danh sách điển hình tiên tiến Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2014 - 2019 (26/05)
 Danh sách điển hình tiên tiến Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng (24/05)
 Danh sách điển hình tiên tiến Phụ nữ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 2020 (22/05)
 Danh sách điển hình tiên tiến ngành Tư pháp thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 2020 (22/05)
 Hướng dẫn một số nội dung về tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến và đại hội thi đua yêu nước (21/05)
 Phụ nữ Đà Nẵng: Tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và trao Giải thưởng “Chi hội phụ nữ tiêu biểu” năm 2019 (20/05)
 Hải quan Đà Nẵng: Phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025 (08/05)

 

Xem tin theo ngày:

Right1..

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo:

Thông tin cần biết

Thong tin can biet
 

Trình tự, thủ tục khen thưởng

 

Biểu mẫu, hồ sơ khen thưởng

 

Đánh giá DV hành chính công

QĐ khen thưởng cấp Nhà nước

   Quyết định số 714/QĐ-CTN ngày 15/5/2020 của Chủ tịch nước về việc tặng truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 07 cá nhân đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

  Quyết định số 537/QĐ-CTN ngày 23/4/2020 của Chủ tịch nước về việc tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho bà Lương Nguyệt Thu, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

  Quyết định số 244/QĐ-CTN ngày 03/3/2020 của Chủ tịch nước về việc tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

  Quyết định số 177/QĐ-CTN ngày 07/02/2020 của Chủ tịch nước về việc tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Liên hiệp các hội Văn học và Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

  Quyết định số 127/QĐ-CTN ngày 22/01/2020 của Chủ tịch nước về việc tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho bà Hoàng Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014 đến năm 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

  Quyết định số 1761/QĐ-TTg ngày 05/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 03 tập thể (Trường Mầm non Hồng Nhung, Trường Tiểu học Ngô Gia Tự, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2018-2019 của thành phố Đà Nẵng

  Quyết định số 2050/QĐ-CTN ngày 20/11/2019 của Chủ tịch nước về việc tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Duy Tân và Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Lê Nguyên Bảo, Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2014-2015 đến năm học 2018-2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

  Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 18/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 175 tập thể (trong đó có xã Hòa Châu) đã có thành tích trong công tác từ năm 2014 đến năm 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

  Quyết định số 1311/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 06 tập thể (Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao , Hội Cựu chiến binh thành phố, Liên hiệp các hội Văn học và Nghệ thuật thành phố thành phố, Hội Doanh nhân trẻ thành phố, Nhân dân và cán bộ phường Mân Thái) đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2018 của thành phố Đà Nẵng

  Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 17/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc cho bà Vũ Thị Bích Hậu, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

QĐ khen thưởng cấp Thành phố

   Quyết định số 2119/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020” tại thành phố Đà Nẵng 

  Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tặng Bằng khen cho 05 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong tham gia Cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, lần thứ hai - năm 2020

  Quyết định số 2026/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành trong Thi hành án dân sự giai đoạn 2014 - 2019

  Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tặng Bằng khen cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng đã có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 2020

  Quyết định số 2011/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tặng Bằng khen cho 10 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2019

  Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thưởng cho 20 huấn luyện viên và 45 vận động viên thành phố Đà Nẵng đạt thành tích cao tại các giải thi đấu quốc tế năm 2018 và 2019

  Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tặng Bằng khen cho 11 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác văn thư, lưu trữ năm 2019

  Quyết định số 1898/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tặng Bằng khen cho 13 tập thể và 08 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2019

  Quyết định số 1883/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng cho 08 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019

  Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tặng Bằng khen cho 08 tập thể đã thực hiện nộp thuế lớn vào ngân sách Nhà nước năm 2019

  Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tặng Bằng khen cho 08 tập thể đã thực hiện tốt chính sách thuế năm 2019

Văn bản và tài liệu

    Công văn số 4362/UBND-SNV ngày 06/7/2020 của UBND thành phố về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng tổng kết năm học 2019 - 2020 

   Công văn số 3917/UBND-SNV ngày 17/6/2020 của UBND thành phố về việc thực hiện tổng kết khen thưởng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

   Hướng dẫn số 1247/HD-BTĐKT ngày 29/5/2020 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về công tác khen thưởng thành tích phòng, chống dịch Covid - 19

   Công văn số 2283/UBND-SNV ngày 08/4/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện khen thưởng trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19

   Công văn số 2202/UBND-SNV ngày 04/4/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc gia hạn nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng của các khối, cụm thi đua thành phố

   Công văn số 877/SNV-BTĐKT ngày 25/3/2020 của Sở Nội vụ về việc đôn đốc nộp hồ sơ khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được năm 2019

   Công văn số 18/BTĐKT-HCTH ngày 13/02/2020 của Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng về việc đôn đốc nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng và đăng ký thi đua

   Kế hoạch số 01/KH-HĐTĐKT ngày 10/02/2020 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố về tổ chức Cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, lần thứ hai - năm 2020

   Công văn số 11/BTĐKT-NV ngày 31/01/2020 của Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng về việc thông báo chỉ tiêu xét, đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2019

   Quy định số 14741-QĐ/TU ngày 27/12/2019 của Thành ủy Đà Nẵng về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và Khoản 2, Điều 4, Mục I Quy định số 01-QĐ/TU ngày 31/10/2016 của Thành ủy Đà Nẵng về việc tặng Bức trướng của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố

   Quyết định số 5590/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND thành phố về về việc ban hành chính sách khen thưởng đối với cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho công tác tuần tra phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

   Quyết định số 4064/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND thành phố về việc phê duyệt bổ sung danh mục các phong trào thi đua theo chuyên đề hằng năm thuộc thẩm quyền khen thưởng của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

   Kế hoạch số 6073/KH-UBND ngày 09/9/2019 của UBND thành phố về tổ chức thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

   Hướng dẫn số 706/HD-SNV ngày 19/8/2019 của Sở Nội vụ về tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến, đại hội thi đua yêu nước và xét chọn, biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến

   Quyết định số 3565/QĐ-UBND ngày 12/8/2018 của UBND thành phố về việc ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2019 - 2020

Right2..

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá Website của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Đà Nẵng như thế nào?
 
Rất đẹp
Dễ sử dụng
Phong phú
Bình thường

Liên kết website

www.tdkt.danang.gov.vn
Trên Internet

Thông tin online

 

 Số người đã truy cập: 1353803

 

 Số người đang online: 19

 

 Đặt website làm trang chủ

 

 Ghi nhớ website này

© Bản quyền thuộc Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng
Giấy phép số 754/GP-TTTT do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng cấp ngày 11/11/2015
Trưởng Ban Biên tập: Ông Đặng Chí Thanh, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố
Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 26, Trung tâm Hành chính, số 24, đường Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3834268 - 0511.3835086 Email: tdkt@danang.gov.vn


Về đầu trang

Thiết kế bởi Phạm Đức Tuấn