Header...

 TRANG NHẤT   HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TP LẦN THỨ V

Danh sách điển hình tiên tiến Công an thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 2020

Ngày 28/5/2020, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020.

Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng 36 tập thể, 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020

Danh sách điển hình tiên tiến Công an thành phố Đà Nẵng cụ thể như sau:

I. TẬP THỂ

1. Phòng PA06.

2. Phòng PA07.

3. Phòng PB01.

4. Phòng PC02.

5. Phòng PC03.

6. Phòng PC08.

7. Phòng PV06.

8. Phòng PV01.

9. Phòng PX01.

10. Phòng PV05.

11. Công an quận Hải Châu.

12. Công an quận Cẩm Lệ.

13. Công an quận Sơn Trà.

14. Công an quận Thanh Khê.

15. Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, Phòng PK02.

16. Đội Tài chính, Phòng Hậu cần.

17. Đội An ninh, Công an quận Hải Châu.

18. Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hải Châu.

19. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hải Châu.

20. Công an phường Thanh Bình, Công an quận Hải Châu.

21. Công an phường Hải Châu 1, Công an quận Hải Châu.

22. Công an phường Hải Châu 2, quận Hải Châu.

23. Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Thanh Khê.

24. Công an phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê.

25. Công an phường Hòa Khê, quận Thanh Khê.

26. Đội An ninh, Công an quận Thanh Khê.

27. Công an phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu.

28. Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Ngũ Hành Sơn.

29. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Ngũ Hành Sơn.

30. Công an phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn.

31. Đội An ninh, Công an quận Cẩm Lệ.

32. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Cẩm Lệ.

33. Đội Cảnh sát giao thông – trật tự, Công an quận Cẩm Lệ.

34. Công an phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà.

35. Công an phường Thọ Quang, quận Sơn Trà.

36. Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Hòa Vang.

II. CÁ NHÂN

1. Thiếu tá Phan Minh Quân, Cán bộ, Đội 1, Phòng PA02.

2. Đại úy Nguyễn Mai Tuấn, Cán bộ, Đội 2, Phòng PA02.

3. Thượng úy Nguyễn Thị Phương Ánh, Cán bộ, Đội 2, Phòng PA03.

4. Trung tá Trần Văn Thành, Phó Đội trưởng, Đội 3, Phòng PA06.

5. Thượng tá Phạm Sỹ Nguyên, Phó Trưởng Phòng PC02.

6. Thiếu tá Hồ Duy Linh, Phó Đội trưởng, Đội 2, Phòng PC02.

7. Trung úy Lê Trường Thọ, Cán bộ, Đội 3, Phòng PC03.

8. Trung tá Lâm Xuân Bình, Phó Đội trưởng, Đội 4, Phòng PC03.

9. Đại tá Võ Văn Lanh, Trưởng Phòng PC03.

10. Thiếu tá Đỗ Tiến Dũng, Đội trưởng, Đội 2, Phòng PC04.

11. Thiếu tá Trần Thanh Tịnh, Phó Đội trưởng, Đội 1, Phòng PC04.

12. Đại úy Lê Tự Quốc Trung, Phó Đội trưởng, Đội 3, Phòng PC05.

13. Đại úy Nguyễn Trọng Thế Anh, Đội trưởng, Đội 6, Phòng PC07.

14. Đại úy Nguyễn Huy Linh, Đội trưởng, Đội 3, Phòng PC07.

15. Trung tá Phạm Hồng Hải, Đội trưởng, Đội 1, Phòng PC08.

16. Đại úy Nguyễn Viết Hưng, Phó Đội trưởng, Đội 1, Phòng PC09.

17. Trung tá Trần Hữu Tâm, Đội trưởng, Đội 2, Phòng PC10.

18. Đại úy Lường Hoàng Hiệp, Phó Đội trưởng, Đội 1, Phòng PC11.

19. Thượng úy Đặng Văn Chung, Cán bộ, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, Phòng PK02.

20. Trung tá Nguyễn Thị Hồng Minh, Phó Đội trưởng, Đội 2, Phòng PV06.

21. Thiếu tá Trần Công Toàn, Phó Đội trưởng, Đội 3, Phòng PV01.

22. Trung tá Nguyễn Thanh Trung, Phó Trưởng Phòng PX01.

23. Đại úy Đặng Lâm Hoàng Sinh, Cán bộ, Đội 2, Phòng PX01.

24. Đại úy Hồ Đình Trí, Phó Bí thư Đoàn thanh niên CATP.

25. Thượng úy Phạm Đăng Khôi, Cán bộ, Đội 2, Phòng PX03.

26. Trung úy Nguyễn Đức Vinh, Cán bộ, Đội 3, Phòng PX03.

27. Đại úy Nguyễn Văn Hiếu, Phó Trưởng Ban thư ký- Biên tập, Phòng PX04.

28. Trung tá Trần Việt Thu, Đội trưởng, Đội 2, Phòng PV05.

29. Trung tá Hồ Thanh Bình, Đội trưởng, Đội 2, Phòng PX05.

30. Trung tá Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng Phòng PH10.

31. Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu.

32. Thiếu tá Lê Phi Minh, Phó Trưởng Công an phường Thuận Phước, quận Hải Châu.

33. Đại úy Trần Phước Hùng, Phó Đội trưởng, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Hải Châu.

34. Trung tá Nguyễn Thanh Sang, Đội trưởng, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hải Châu.

35. Thiếu tá Phan Minh Viên, Đội trưởng, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hải Châu.

36. Trung úy Nguyễn Thế Huy, Cán bộ, Công an phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu.

37. Thượng tá Trần Xuân Nam, Phó Trưởng Công an quận Sơn Trà.

38. Đại úy Hà Phước Tuân, Phó Đội trưởng, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Sơn Trà.

39. Thượng úy Huỳnh Ngọc Thanh, Cán bộ, Đội An ninh, Công an quận Sơn Trà.

40. Trung úy Nguyễn Minh Hiếu, Cán bộ, Công an phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà.

41. Thượng tá Hồ Thanh Hưng, Phó Trưởng Công an quận Thanh Khê.

42. Thượng úy Đoàn Sơn Tùng, Cán bộ, Đội điều tra tổng hợp, Công an quận Thanh Khê.

43. Đại úy Ngô Ngọc Châu, Cán bộ, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Liên Chiểu.

44. Đại úy Phạm Khắc Văn, Cán bộ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Ngũ Hành Sơn.

45. Thượng úy Nguyễn Sơn Hải, Cán bộ, Đội An ninh, Công an quận Ngũ Hành Sơn.

46. Đại tá Đặng Văn Khuôn, Trưởng Công an quận Cẩm Lệ.

47. Trung tá Nguyễn Xuân Trung, Đội trưởng, Đội Chính trị hậu cần, Công an quận Cẩm Lệ.

48. Đại úy Nguyễn Phương Vinh, Phó Đội trưởng, Đội An ninh, Công an quận Cẩm Lệ.

49. Đại úy Hồ Đức Dũng, Phó Trưởng Công an phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ.

50. Trung tá Nguyễn Phú Bền, Đội trưởng, Đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Công an huyện Hòa Vang.

Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố
(Bản tin cập nhật ngày 29/05/2020)
Quay lại In bản tin Gửi bản tin  
THEO DÒNG SỰ KIỆN...
   DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN VÀ ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC (12/08)
   Danh sách điển hình tiên tiến Sở Lao động, Thương binh và Xã hội giai đoạn 2015 - 2020 (28/07)
   Danh sách điển hình tiên tiến Tuổi trẻ Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 2020 (08/06)
   Danh sách điển hình tiên tiến Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2014 - 2019 (26/05)
   Danh sách điển hình tiên tiến Phụ nữ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 2020 (22/05)
   Danh sách điển hình tiên tiến ngành Tư pháp thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 2020 (22/05)

 DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN VÀ ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC (12/08)
 Danh sách điển hình tiên tiến Liên đoàn Lao động thành phố giai đoạn 2015 - 2020 (10/08)
 Danh sách điển hình tiên tiến Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 2020 (10/08)
 Danh sách điển hình tiên tiến Đảng ủy Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 2020 (10/08)
 Danh sách điển hình tiên tiến Hội Luật gia thành phố giai đoạn 2015 - 2020 (10/08)
 Danh sách điển hình tiên tiến Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp giai đoạn 2015 - 2020 (05/08)
 Danh sách điển hình tiên tiến lực lượng vũ trang thành phố giai đoạn 2015 - 2020 (04/08)
 Danh sách điển hình tiên tiến Hội Bảo trợ phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố giai đoạn 2015 - 2020 (04/08)
 Danh sách điển hình tiên tiến Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố giai đoạn 2015 - 2020 (04/08)
 Danh sách điển hình tiên tiến Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 2020 (04/08)
 Danh sách điển hình tiên tiến Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố giai đoạn 2015 - 2020 (03/08)
 Danh sách điển hình tiên tiến Ban Quản lý dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên giai đoạn 2015 - 2020 (29/07)
 Danh sách điển hình tiên tiến Hội Chữ thập đỏ thành phố giai đoạn 2015 - 2020 (29/07)
 Danh sách điển hình tiên tiến Sở Ngoại vụ giai đoạn 2015 - 2020 (29/07)
 Danh sách điển hình tiên tiến Thanh tra thành phố giai đoạn 2015 - 2020 (29/07)
 Danh sách điển hình tiên tiến Sở Xây dựng giai đoạn 2015 - 2020 (29/07)
 Danh sách điển hình tiên tiến Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2015 - 2020 (29/07)
 Danh sách điển hình tiên tiến Sở Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2015 - 2020 (28/07)
 Danh sách điển hình tiên tiến Quận Thanh Khê giai đoạn 2015 - 2020 (28/07)
 Danh sách điển hình tiên tiến Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông giai đoạn 2015 - 2020 (28/07)
 Danh sách điển hình tiên tiến Trường Đại học Đông Á giai đoạn 2015 - 2020 (28/07)
 Danh sách điển hình tiên tiến Liên hiệp Các Tổ chức hữu nghị thành phố giai đoạn 2015 - 2020 (28/07)
 Danh sách điển hình tiên tiến Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố giai đoạn 2015 - 2020 (28/07)
 Danh sách điển hình tiên tiến Hội Đông y thành phố giai đoạn 2015 - 2020 (28/07)
 Danh sách điển hình tiên tiến Hội Nông dân thành phố giai đoạn 2015 - 2020 (28/07)
 Danh sách điển hình tiên tiến Sở Lao động, Thương binh và Xã hội giai đoạn 2015 - 2020 (28/07)
 Danh sách điển hình tiên tiến Sở Du lịch giai đoạn 2015 - 2020 (28/07)
 Nhân rộng điển hình trong phong trào thi đua yêu nước (28/07)
 Bàn tay tài hoa của người thợ yêu nghề (28/07)
 Danh sách điển hình tiên tiến Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố giai đoạn 2013 - 2018 (28/07)
 Danh sách điển hình tiên tiến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2015 - 2020 (28/07)
 Danh sách điển hình tiên tiến Sở Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2015 - 2020 (28/07)
 Danh sách điển hình tiên tiến Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 2020 (28/07)
 Danh sách điển hình tiên tiến Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị giai đoạn 2015 - 2020 (28/07)
 Danh sách điển hình tiên tiến Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2015 - 2020 (28/07)
 Danh sách điển hình tiên tiến Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố giai đoạn 2015 - 2020 (28/07)
 Danh sách điển hình tiên tiến Sở Y tế giai đoạn 2015 - 2020 (28/07)

 

Xem tin theo ngày:

Right1..

Tìm kiếm thông tin

Tìm theo:

Thông tin cần biết

Thong tin can biet
 

Trình tự, thủ tục khen thưởng

 

Biểu mẫu, hồ sơ khen thưởng

 

Đánh giá DV hành chính công

QĐ khen thưởng cấp Nhà nước

   Quyết định số 714/QĐ-CTN ngày 15/5/2020 của Chủ tịch nước về việc tặng truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 07 cá nhân đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

  Quyết định số 537/QĐ-CTN ngày 23/4/2020 của Chủ tịch nước về việc tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho bà Lương Nguyệt Thu, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

  Quyết định số 244/QĐ-CTN ngày 03/3/2020 của Chủ tịch nước về việc tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

  Quyết định số 177/QĐ-CTN ngày 07/02/2020 của Chủ tịch nước về việc tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Liên hiệp các hội Văn học và Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

  Quyết định số 127/QĐ-CTN ngày 22/01/2020 của Chủ tịch nước về việc tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho bà Hoàng Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014 đến năm 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

  Quyết định số 1761/QĐ-TTg ngày 05/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 03 tập thể (Trường Mầm non Hồng Nhung, Trường Tiểu học Ngô Gia Tự, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2018-2019 của thành phố Đà Nẵng

  Quyết định số 2050/QĐ-CTN ngày 20/11/2019 của Chủ tịch nước về việc tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Duy Tân và Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Lê Nguyên Bảo, Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2014-2015 đến năm học 2018-2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

  Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 18/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 175 tập thể (trong đó có xã Hòa Châu) đã có thành tích trong công tác từ năm 2014 đến năm 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

  Quyết định số 1311/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 06 tập thể (Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao , Hội Cựu chiến binh thành phố, Liên hiệp các hội Văn học và Nghệ thuật thành phố thành phố, Hội Doanh nhân trẻ thành phố, Nhân dân và cán bộ phường Mân Thái) đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2018 của thành phố Đà Nẵng

  Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 17/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc cho bà Vũ Thị Bích Hậu, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

QĐ khen thưởng cấp Thành phố

   Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố cho 11 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm 2017 đến năm 2019 

  Quyết định số 2466/QĐ-UBND ngày 11/7/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc khen thưởng học sinh, giáo viên đạt thành tích tại Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học, năm học 2019 – 2020

  Quyết định số 2461/QĐ-UBND ngày 11/7/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tặng Cờ của UBND thành phố Đà Nẵng ghi nhận thành tích 10 năm xây dựng và phát triển cho Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Sky-Line (05/9/2010 - 05/9/2020)

  Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc khen thưởng học sinh, giáo viên đạt thành tích tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2019 – 2020

  Quyết định số 2436/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc khen thưởng học sinh, giáo viên đạt thành tích tại Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 năm 2020 của Việt Nam

  Quyết định số 2434/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tặng Cờ của UBND thành phố Đà Nẵng ghi nhận thành tích 10 năm xây dựng và phát triển của Công ty cổ phần V.B.P.O nhân kỷ niệm ngày thành lập (12/7/2010 - 12/7/2020)

  Quyết định số 2119/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020” tại thành phố Đà Nẵng

  Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tặng Bằng khen cho 05 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong tham gia Cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, lần thứ hai - năm 2020

  Quyết định số 2026/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành trong Thi hành án dân sự giai đoạn 2014 - 2019

  Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thưởng cho 20 huấn luyện viên và 45 vận động viên thành phố Đà Nẵng đạt thành tích cao tại các giải thi đấu quốc tế năm 2018 và 2019

  Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tặng Bằng khen cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng đã có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 2020

  Quyết định số 2011/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tặng Bằng khen cho 10 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2019

Văn bản và tài liệu

    Công văn số 4362/UBND-SNV ngày 06/7/2020 của UBND thành phố về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng tổng kết năm học 2019 - 2020 

   Công văn số 3917/UBND-SNV ngày 17/6/2020 của UBND thành phố về việc thực hiện tổng kết khen thưởng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

   Hướng dẫn số 1247/HD-BTĐKT ngày 29/5/2020 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về công tác khen thưởng thành tích phòng, chống dịch Covid - 19

   Công văn số 2283/UBND-SNV ngày 08/4/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện khen thưởng trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19

   Công văn số 2202/UBND-SNV ngày 04/4/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc gia hạn nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng của các khối, cụm thi đua thành phố

   Công văn số 877/SNV-BTĐKT ngày 25/3/2020 của Sở Nội vụ về việc đôn đốc nộp hồ sơ khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được năm 2019

   Công văn số 18/BTĐKT-HCTH ngày 13/02/2020 của Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng về việc đôn đốc nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng và đăng ký thi đua

   Kế hoạch số 01/KH-HĐTĐKT ngày 10/02/2020 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố về tổ chức Cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, lần thứ hai - năm 2020

   Công văn số 11/BTĐKT-NV ngày 31/01/2020 của Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng về việc thông báo chỉ tiêu xét, đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2019

   Quy định số 14741-QĐ/TU ngày 27/12/2019 của Thành ủy Đà Nẵng về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và Khoản 2, Điều 4, Mục I Quy định số 01-QĐ/TU ngày 31/10/2016 của Thành ủy Đà Nẵng về việc tặng Bức trướng của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố

   Quyết định số 5590/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND thành phố về về việc ban hành chính sách khen thưởng đối với cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho công tác tuần tra phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

   Quyết định số 4064/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND thành phố về việc phê duyệt bổ sung danh mục các phong trào thi đua theo chuyên đề hằng năm thuộc thẩm quyền khen thưởng của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

   Kế hoạch số 6073/KH-UBND ngày 09/9/2019 của UBND thành phố về tổ chức thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

   Hướng dẫn số 706/HD-SNV ngày 19/8/2019 của Sở Nội vụ về tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến, đại hội thi đua yêu nước và xét chọn, biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến

   Quyết định số 3565/QĐ-UBND ngày 12/8/2018 của UBND thành phố về việc ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2019 - 2020

Right2..

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá Website của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Đà Nẵng như thế nào?
 
Rất đẹp
Dễ sử dụng
Phong phú
Bình thường

Liên kết website

www.tdkt.danang.gov.vn
Trên Internet

Thông tin online

 

 Số người đã truy cập: 1372402

 

 Số người đang online: 20

 

 Đặt website làm trang chủ

 

 Ghi nhớ website này

© Bản quyền thuộc Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng
Giấy phép số 754/GP-TTTT do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng cấp ngày 11/11/2015
Trưởng Ban Biên tập: Ông Đặng Chí Thanh, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố
Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 26, Trung tâm Hành chính, số 24, đường Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3834268 - 0511.3835086 Email: tdkt@danang.gov.vn


Về đầu trang

Thiết kế bởi Phạm Đức Tuấn